W zakresie naszych usług prawnych jest kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych na terenie całej Unii Europejskiej i USA. Od pisania i analizowania umów po rozwiązywanie problemów z zakresu prawa pracy, problemy z ZUS, Urzędem Skarbowym i przeprowadzanie przekształceń spółek jak i przejmowaniem i zakładaniem spółek offshore po reprezentację sądową. Realizujemy również nietypowe zlecenia. Rozumiejąc specyfikę działalności biznesowej naszych klientów, niezwykle ważnym dla Nas jest jak najszybsza realizacja zlecenia.

Kolejnym, statutowym profilem działalności firmy jest zarządzanie wierzytelnościami obejmujące kompleksowy i komplementarny pakiet usług. Jako jedni z niewielu na rynku, dochodzimy należności z zagranicy. PR Consulting to przede wszystkim wyspecjalizowana kadra fachowców dysponująca wiedzą z dziedziny prawa, finansów i zarządzania, którą wyróżnia znajomość rynku oraz świadomość oczekiwań Klientów. Znajomość prawa Europejskiego pozwala reprezentować interesy naszych Kontrahentów na terenie całej Europy.

Obsługa prawna. Usługa stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W ramach tej usługi na podstawie stałej umowy przejmujemy od przedsiębiorstw wszystkie problemy i kwestie prawne. Do dyspozycji klienta jest nasz doradca 24 godziny na dobę.

Doradztwo prawne. Usługa doradztwa prawnego w przeciwieństwie do obsługi prawnej polega na jednokrotnych zleceniach przy rozwiązywaniu problemów prawnych. W ramach tej usługi niema miesięcznych ryczałtów. Usługa wyceniana jest jednokrotnie, indywidualnie. Od chwili podpisania zlecenia i pełnomocnictw korporacja w imieniu klienta rozwiązuje problem prawny.

Negocjacje prawne. Usługa negocjacji prawnych swoją popularność przeżywa w krajach Europy zachodniej, gdzie zaledwie 15% sporów sądowych kończy się wyrokiem a pozostałe 85% kończy się ugodami. W imieniu klientów występujemy w polubownych sposobach rozwiązywania problemów, które trafiły już na wokandę albo mogą trafić do sądu.

Pisanie i analiza umów. Na zlecenie klientów piszemy umowy kompleksowo zabezpieczające interesy zleceniodawcy. Zajmujemy się również analizą gotowych umów wskazując klientom słabe strony, możliwości wystąpienia niepożądanych sytuacji i konsekwencje tych sytuacji.

Przygotowywanie powództwa. Właściwe przygotowanie powództwa to najważniejszy element postępowania sądowego. Pozew towarzyszy stronie postępowania na każdym etapie – od sądu pierwszej instancji, poprzez sąd apelacyjny aż do ewentualnej kasacji. Dlatego każdy błąd w pozwie może zostać wykorzystany przez przeciwną stronę sporu. Dlatego też powstała usługa przygotowywania powództwa. Dla klientów przygotowujemy pozwy z uwzględnieniem wszystkich możliwych scenariuszy obrony, jakie mogą przygotować przeciwne strony sporu.

Korporacja prawna obsługa prawnaReprezentacja sądowa. Jeśli już sprawa trafi na wokandę, służymy reprezentacją w sądzie. W imieniu naszych klientów występują najlepsi adwokaci i radcy prawni ziemi oświęcimskiej i krakowskiej. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami i radcami z zakresu sporów cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i skarbowych.

Kancelaria Adwokacka. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami z małopolski zachodniej a w szczególności z miast Oświęcim, Libiąż, Chrzanów, Chełmek, Trzebinia, Kęty, Brzeszcze, Bieruń, Jawiszowice, Zator i pobliskie. Do twojego problemu przypiszemy najlepszego specjalistę w danym temacie.

Kancelaria Radcy Prawnego. Współpracujemy również z najlepszymi radcami prawnymi z małopolski zachodniej: z miast Oświęcim, Libiąż, Chrzanów, Chełmek, Trzebinia, Kęty, Brzeszcze, Bieruń, Jawiszowice, Zator i pobliskie. Do twojego problemu przypiszemy najlepszego specjalistę w danym temacie. Jeśli jesteś Adwokatem lub Radcą Prawnym i chcesz nawiązać z nami współpracę – napisz do nas.

Zakładanie spółek w Polsce. Pomagamy w zakładaniu spółek prawa handlowego. Przygotujemy całość dokumentacji nowej spółki, złożymy dokumenty we właściwych sądach rejestracyjnych i nadzorujemy w imieniu zakładanej spółki proces jej rejestracji. Bezproblemowo przeprowadzimy klienta przez proces rejestracji spółki.

Zakładanie spółek offshore. Zajmujemy się zakładaniem spółek offshore – głównie w Luksemburgu. Jeśli jesteś zainteresowany optymalizacją wydatków skarbowych (obniżenie składek ZUS swoich i pracowników oraz obniżenie praktycznie do zera podatków VAT, CIT i dochodowych), rozwiązaniem jest rejestracja spółki w raju podatkowym.

Obsługa zarządu i rady nadzorczej. Oferujemy prawną obsługę zarządów spółek. W imieniu klientów zajmujemy się przeprowadzaniem zebrań, przygotowaniem uchwał i pomagamy w prawnych aspektach zarządzania spółkami kapitałowymi. W imieniu klientów zajmujemy się również nadzorem właścicielskim nad spółkami prawa handlowego.

---------------------------