Windykatorzy zarabiają na spowolnieniu. Dzięki pogarszającej się koniunkturze i nieregularnie obsługiwanych kredytach rosną zyski firm windykacyjnych. Inne instytucje finansowe, np. pośrednicy, muszą zmienić strategie, by przetrwać.

Przybywa złych długów. Firmy mają coraz większe problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Prawie 20 proc. należności transportowców ich kontrahenci będą musieli odpisać na straty. Według firmy Euler Hermes, zajmującej się ubezpieczaniem należności, średnie opóźnienie w regulowaniu zobowiązań wzrosło na koniec stycznia dwukrotnie w porównaniu z początkiem ubiegłego roku.

Firmy zalegające z pensjami trafią na listę dłużników. Rząd chce uszczelnić system wymiany informacji gospodarczych o dłużnikach – pisze „Gazeta Prawna”. Prawo do zamieszczania na czarnych listach w biurach informacji gospodarczej danych o nierzetelnych dłużnikach uzyskają nie tylko windykatorzy i firmy faktoringowe, ale także osoby prywatne.

Firmy windykacyjne dziwią się rządowi. Spółki obracające wierzytelnościami szpitali nie zrezygnują ze swoich zysków, jak chciałby rząd. Co więcej – liczą na nowych klientów. Podmioty specjalizujące się w obrocie wierzytelnościami uważają, że rządowa koncepcja oddłużenia służby zdrowia okaże się nieskuteczna – pisze „Parkiet”.

Firmy najbardziej obawiają się nierzetelnych kontrahentów. W odczuciu przedsiębiorców w ciągu ostatnich 4 miesięcy znacząco spadło bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się, że kryzys może spowodować spadek zdolności ich kontrahentów do wywiązywania się z zobowiązań, wynika opublikowanych w poniedziałek z badań BIK i BIG Info Monitor – podaje ISB.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej od podmiotu zagranicznego. W globalnej gospodarce, w czasach zwiększonego międzynarodowego obrotu gospodarczego często zdarza się, że powstają długi od podmiotów z zagranicy. Jak z nimi sobie poradzić? Jak odzyskać pieniądze od firmy z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii czy też innego kraju UE?

Koszty opłat przy egzekucji. Generalne zasady naliczania kosztów sądowych w sprawach o zapłatę regulowane są przez Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, której Art. 13 stanowi, iż opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Wybór komornika. Warto wiedzieć, że możemy dokonać wyboru komornika, który zajmie się odzyskaniem długu. Ogólne zasady mówią, że egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu ruchomości się znajdują.

Windykacja należnościWięcej długów w branży budowlanej. Jak donosi Rzeczpospolita, rośnie liczba dłużników wśród wykonawców i hurtowników. Wydłużył się zarówno termin płatności podawany na fakturach, jak i czas, po którym pieniądze trafiają na konto wierzyciela. Jak szacują specjaliści z firmy Euler Hermes, ilość zleceń oddawanych firmom windykacyjnym w ciągu roku zwiększyła się o niemal 40 proc.

Rośnie armia windykatorów. Windykacja to branża, która korzysta na kryzysie. Ubiegły rok okazał się bardzo dobry dla firm windykacyjnych. W tym może być jeszcze lepiej, ponieważ niespłacanych długów przybywa. Siedem ogólnopolskich firm windykacyjnych przyjęło do odzyskania w 2008 roku wierzytelności o wartości 9,4 mld zł.

Czym jest pieczęć prewencyjna. Jak mówi stare powiedzenie, najlepsze są proste rozwiązania. Takie prawo tyczy się również pieczęci prewencyjnej. Pieczęć prewencyjna, jest to zwykła pieczęć, która odbija notę firmy windykacyjnej.

Jak przygotować wniosek komorniczy? Gdy wierzyciel jest już szczęśliwym posiadaczem tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności, czas na napisanie wniosku egzekucyjnego do komornika. Większości wierzycielom wydaje się, że komornik, któremu dostarczyło się nakaz zapłaty ma obowiązek zabezpieczyć cały majątek dłużnika, jaki tylko ma jakąkolwiek wartość.

Problem płynności finansowej dotyka coraz więcej firm. Eksperci ostrzegają: małe firmy będą bankrutować przez zatory płatnicze – czytamy w Gazecie Wyborczej. Małe firmy narzekają na dłuższe niż dotychczas płatności od kontrahentów. Brak płynności powoduje, iż ciężej jest im ubiegać się o kredyt.

Sądowe dochodzenie roszczeń. Każdy przedsiębiorca w pewnym momencie swojej działalności będzie zmuszony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. W obrocie gospodarczym, najczęstszymi sporami sądowymi są spory o zapłatę. Poniżej przedstawiamy przewodnik, jak dochodzić swoich roszczeń o zapłatę na drodze postępowania sądowego.

Z powodu kryzysu rynek wymienia kadrę zarządzającą. W pierwszej kolejności kryzys dotknął banki i to ludzie tam pracujący są najbardziej zagrożeni utratą pracy – mówi Lidia Głowacka-Michejda, partner zarządzający w firmie Sam Headhunting. – Zawsze podczas kryzysów są takie grupy, które tracą, ale są również takie, które na złej sytuacji w gospodarce korzystają, a takim sektorem może być windykacja – dodaje.

Windykacja należnościNa co zwracać uwagę przy wyborze firmy windykacyjnej. Brak zapłaty za sprzedane towary powoduje zatory finansowe i obniża zysk. W skrajnych sytuacjach prowadzi do upadłości wierzyciela, czyli tej strony umowy, która wywiązała się ze wszystkich zobowiązań.

Rady na zatory płatnicze. Nasila się problem zatorów płatniczych. Już 32 proc. wszystkich zobowiązań finansowych między firmami regulowanych jest z opóźnieniem a 79 proc. firm narzeka, że zatory płatnicze komplikują im życie.

UOKiK ukarał firmy windykacyjne. Puls Biznesu w dniu 11/01/2008 informuje o karze wymierzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta dla firm windykacyjnych. Prawie 600 tys. zł kary zapłacą łącznie dwie firmy windykacyjne z Wrocławia – Ultimo i Kruk. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał uznał, że spółki stosowały praktyki niezgodne z prawem.

Skuteczność windykacji w czasie. We wcześniejszych artykułach przygotowano opracowanie statystyczne odnośnie skuteczności działań windykacyjnych w poszczególnych etapach windykacji. W niniejszym artykule skupić się należy na skuteczności windykacji w czasie – długości okresu od terminu płatności.

Jak wybrać firmę windykacyjną? Jak wybrać właściwą, rzetelną, skuteczną i uczciwą firmę windykacyjną? W zbliżającym się okresie dekoniunktury gospodarczej można się spodziewać wysypu firm oferujących „szybką i skuteczną windykację”.

Oczekiwania w stosunku do firm windykacyjnych w 2006 roku i w 2009 roku. Przedsiębiorcy korzystający z usług firm windykacyjnych najczęściej narzekają na wysokie koszty obsługi, pobieranie opłat manipulacyjnych, nieefektywne szukanie dłużnika, nieskuteczne ściąganie płatności oraz bardzo długi okres ściągania należności – wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmy Pretorius i Inquiry oraz Francuski Instytut Gospodarki Polska – podawał PAP w dniu 24/11/2006.

Skuteczność windykacji na poszczególnych etapach. Zarówno wierzyciele, firmy windykacyjne jak i dłużnicy zadają sobie często pytanie na temat skuteczności czynności windykacyjnych na poszczególnych etapach tej żmudnej czynności.

Sprzedaż długów bankowych. Ci, którzy liczyli, że udało im się nie spłacić pożyczek zaciągniętych przed laty, są w błędzie. W tym roku banki sprzedadzą różnym firmom stare kredyty warte miliardy złotych. Te szybko upomną się o pieniądze – pisze Rzeczpospolita w dniu 28/05/2008 roku.

Zbycie własnej wierzytelności – czy można ją zaliczyć do kosztów? Czy stratę poniesioną w wyniku sprzedaży własnej wierzytelności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Na to pytanie odpowiada Gazeta Prawna w numerze z dnia 29/11/2007 roku.

---------------------------