Niecodzienne metody pomnażania zysku

Inwestycje alternatywne są jeszcze mało znanym sposobem inwestowania wolnych środków. Terminem tym zwykło nazywać się usługi finansowe, które nie zaliczają się do tzw. tradycyjnych form inwestowania, czyli takich, których wyniki zależą w prostej linii od rynku akcji. Inwestycjom alternatywnym warto przyjrzeć się w czasie niepewnej sytuacji na giełdzie, gdyż pozwalają osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji nawet w okresie bessy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyniki osiągane dzięki inwestycjom alternatywnym mogą być znakomite i znacznie przewyższać uzyskiwane z tradycyjnych form inwestowania. Nawet w czasach niestabilności rynku, inwestycje takie jak inwestycje w złoto, inwestycje w sztukę (art investing) czy lokowanie w monety bądź banknoty kolekcjonerskie, inwestowanie w wino czy nieruchomości pozwala osiągnąć znakomity wynik, często znacznie większy niż w przypadku tradycyjnych form w czasie hossy giełdowej. Dodatkowo tego typu inwestycje alternatywne zapewniają dywersyfikację portfela inwestycyjnego co dodatkowo ogranicza ryzyko inwestycyjne.

Do inwestycji alternatywnych, choć zdominowanych przez inwestorów indywidualnych, przekonują się również coraz więcej inwestorów instytucjonalnych np. funduszy inwestujących w dzieła sztuki czy też w metale szlachetne.

investing2

Rynek wina

W obliczu pogłębienia się problemów związanych z kryzysem powstałym po załamaniu rynku kredytów hipotecznych oraz rosnącej niepewności na giełdach europejskich, w tym polskich, rośnie zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi, alternatywnymi sposobami lokowania pieniędzy. Tym bardziej, że wyniki historyczne znacznie przekroczyły wcześniejsze oczekiwania, natomiast płynność rynku jest z roku na rok coraz wyższa.

Na podstawie symulacji przeprowadzonej przy zastosowaniu portfela złożonego z win najwyższej klasyfikacji (tak zwanych Bordeaux Premier Cru) uśredniony wynik za ostatnie pięć lat wyniósł 288 procent. W realnej inwestycji byłby na pewno jeszcze lepszy, ponieważ pozycje nie były by otwierane i zamykane dokładnie w dniu rozpoczęcia i zakończenia symulacji a w bardzie korzystnych cenowo momentach.

Wartość portfela w momencie otwarcia wynosiła w przybliżeniu 70 tysięcy funtów, ceny które posłużyły do obliczeń są uśrednionymi cenami transakcyjnymi pochodzącymi z notowań londyńskiej giełdy Liv-ex. Najlepsze pozycje w symulacji osiągały wyniki na poziomie 437procent (Lafite Rothschild 1982) czy też na poziomie 515% (Lafite Rothschild 2000).

Nieruchomości jako inwestycja alternatywna

Własny dom lub mieszkanie to marzenie każdego Polaka. Dla wielu z nich jest to jednak wydatek pochłaniający wszystkie oszczędności życia, a nawet zadłużający statystycznego Polaka na wiele lat. To nie prawda jednak, że inwestowanie w nieruchomości zastrzeżone jest tylko dla najbogatszych inwestorów, obarczone ogromnym ryzykiem finansowym, wymaga specjalnych zdolności i wielu lat nauki oraz zmusza do zaciągania na wiele lat kredytów hipotecznych.

Nieruchomości, traktowane jako aktywa, stanowią doskonała inwestycję alternatywną – w czasach słabszych wyników giełdowych indeksów, bessy, inwestycje alternatywne doskonale dywersyfikują portfolio. Posiadanie nieruchomości będącej aktywami jest pożądane przez wielu inwestorów. Nieruchomość, traktowana jako aktywa, może przynosić dochód oraz być zabezpieczeniem w przypadku słabszych wyników na rynkach kapitałowych. Dobrze zarządzane nieruchomości stanowią dla inwestora schronienie w okresie bessy.

O zaletach nieruchomości nie trzeba przekonywać inwestorów, którzy posiadają już kilka lokali lub budynków, oni zdają sobie z tego sprawę – ten rodzaj inwestycji może stanowić problem dla kogoś kto jest sceptycznie nastawiony lub dla kogoś kto waha się wskoczyć w wir świata nieruchomości.

Inwestowanie w sztukę

Inwestowanie w sztukę budzi coraz to większe zainteresowanie. Łącząc w sobie unikalny sposób cechy użytkowe z ochroną wartości, może być idealnym sposobem na dywersyfikację portfolio inwestora.
Każde dzieło sztuki ma swoją cenę, która może się zmieniać, jednak odporna jest na zmiany gospodarki i rynku jak rynek kapitałowy.

Coraz częściej zamożni klienci wybierają ten alternatywny sposób na lokowanie swoich środków. Handlem dziełami sztuki zajmują się kolekcjonerzy, brokerzy, domy aukcyjne czy też inne instytucje uprawnione do obrotu sztuką jak muzea i fundacje. Banki, widząc zainteresowanie taką formą inwestowania środków wprowadziły do swojej oferty usługę tak zwanego art bankingu. Usługa ta polega na powierzeniu bankowi formalności związanej z zakupem dzieła sztuki – kontakt z domem aukcyjnym, transport dzieła sztuki, ochrona itd.

Inwestowanie w sztukę staje się coraz bardziej popularne na rodzimym rynku polskim, jest pod pewnymi względami podobne do inwestycji w spółki notowane na giełdzie. Inwestor, musi dokonać analizy fundamentalnej obu porównywanych inwestycji, oszacować ryzyko związane z inwestycją, wybrać moment wejścia czy wreszcie ocenić możliwości wyjścia. I mimo faktu, iż rynki, na których się inwestuje, różnią się płynnością i sposobem organizacji, zamierzenia inwestycyjne pozostają wspólne: kupujemy tanio, aby potem sprzedać drożej. Rosnący od kilku lat rynek dzieł sztuki sprzyja zainteresowaniu tą formą inwestycji.

Złoto jako inwestycja

Coraz większym powodzeniem cieszą się inwestycje takie jak złoto, które potrafią przynieść duże zyski, a dodatkowo dywersyfikują portfolio inwestycyjne, co doskonale sprawdza się w czasie bessy. Złoto jako waluta zawsze pełniło znaczącą rolę w handlu i gospodarce będąc ogólnie akceptowanym środkiem wymiany.

Złoto jest wygodnym oraz bezpiecznym środkiem lokacji kapitału, a złota lokata uznawana jest za najbezpieczniejszą formę lokowania na świecie. W czasach kryzysów, destabilizacji, wojen lub aktów terroryzmu, kiedy notowane są spadki na giełdach, złoto nie traci na wartości, a wręcz odwrotnie – jego wartość wzrasta. Złoto wybierane jest również chętnie w momentach gdy pieniądze tracą na wartości np. w skutek wysokiej inflacji. Dzisiejszy rynek pozwala wybrać formę inwestowania w złoto. Inwestorzy mogą lokować kapitał bezpośrednio poprzez zakup sztabek złota, złotych monet kolekcjonerskich czy złotej biżuterii. Istnieje również możliwość pośredniego zarabiania na rynku złota. Są to m.in. fundusze inwestujące w akcje kopalń złota, fundusze złota, certyfikaty na złoto czy popularne konta złota. Konta złota to nic innego jak rachunek na którym rejestrowany jest stan posiadania złota w instytucji upoważnionej do obrotu na rynku złota np. banku (zasada działania bardzo podobna do rachunków papierów wartościowych).

Dzięki szybkiemu rozwojowi internetu spopularyzowana została tak zwana e-waluta – wirtualne pieniądze odzwierciedlające stan posiadanego kapitału ulokowanego w metalach szlachetnych – złocie. Bardzo popularne stały się systemy pozwalające na używanie złota jako pieniędzy, dzięki czemu istnieje możliwość płatności za towary i usługi. Najbardziej popularne „złote pieniądze” to e-gold, e-bulion, 1mdc, Pecunix. Złoto zawsze było i pozostanie uniwersalnym, bezpiecznym środkiem płatniczym. Jest to także alternatywny sposób inwestowania kapitału.

Numizmatyka – alternatywny sposób inwestowania

Numizmatyka staje się coraz popularniejszym alternatywnym sposobem lokowania i inwestowania wolnych środków. Dzieje się tak za sprawą szybko rosnących cen monet kolekcjonerskich oraz dużego popytu, co daje pewność, że bez problemowo będziemy można wycofać środki z tej formy inwestowania.

Numizmatyka często traktowana jest także jako alternatywna inwestycja zapewniająca dywersyfikację pozostałych inwestycji. Monety kolekcjonerskie są określane przez sceptyków mianem sprytnej sztuczki dzięki której banki centralne ściągają nadmiar pieniądza. Moneta kolekcjonerska jest pełnoprawnym środkiem płatniczym. Można teoretycznie, zapłacić nią w sklepie, choć transakcja taka będzie wyjątkowo nieopłacalna.

Nie bez powodu zainteresowanie tą formą inwestycji stale wzrasta – przemawia za tym wiele powodów. Najważniejszy to już wcześniej wspomniane bezpieczeństwo inwestycji – duża płynność monet. Ważnym jest także mały kapitał potrzebny aby rozpocząć inwestycję – już niedużą kwotę można ulokować w monetach. Najważniejszy jednak powód jest oczywisty – zyski z inwestycji, a te są nie małe w przypadku numizmatyki.

---------------------------