Strona główna » Biznes » Edukacja

 • Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

  1. Przedmioty gospodarcze i podział dóbr gospodarczych Potrzeby zaspokajamy pewnymi środkami. Wszystkie te środki, którym...

   
 • Istota i ewolucja zarządzania kapitałem ludzkim

  Zarządzanie organizacją (sportową czy turystyczną) polega na wykorzystywaniu wszystkich zasobów, którymi ona dysponuje...

   
 • Elementy marketingu

  W dzisiejszych czasach centralną postacią wokół, której rozgrywa się działalność gospodarcza jest konsument. Stanowi...

   
 • Analiza możliwości i zagrożeń działania

  ZASOBY – środki rzeczowe, finansowe i ludzkie, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Ich źródłem jest otoczenie,...

   
 • Relacje medialne

  Program współpracy z środkami masowego przekazu, powinien być integralną częścią polityki public relations każdej...

   
 • Rodzaje marketingu

  Głównym czynnikiem różnicującym jest charakter popytu. Rodzaje: Popyt negatywny nie mający uzasadnienia społecznego...

   
 • Zarządzanie strategiczne

  W procesie zarzadzania można wyróżnić pięć podstawowych funkcji: planowanie, organizowanie, przekazywanie poleceń,...

   
 • Marketing w firmie

  W przedsiębiorstwie w ramach kontroli marketingowej podejmowane są również działania równolegle towarzyszące czynnościom...